• Mobile phone

    รีวิวสินค้า ความจำเป็นเมื่อขายของออนไลน์

    หากสังเกตให้ดีจะพบว่าสมัยนี้รีวิวสินค้ากลายเป็นหัวใจสำคัญของการขายผ่านช่องทางออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้มีปัจจัยหลายประเด็นที่บ่งบอกถึงความสำคัญของรีวิวเอาไว้อย่างชัดเจน